Černouhelný multiprach, naše palivo - vaše úspory

Coal Mill a.s.
je dceřinou
společností
METALIMEX a.s.

Technologie

 

Klademe vysoký důraz na bezpečnost celé výrobní technologie. Mlýnice uhlí je zabezpečena jednak protivýbuchovými konstrukčními prvky (odlehčovací klapky, průtržné membrány), jednak inertizací CO2, která je používána i k čeření v silech. Používáme několik aktivních prvků inertizace, jež mají senzory v celé technologii. Sledování a případně aktivace bezpečnostních systémů se děje na základě překročení přípustných teplot, tlaků, případně světelného zdroje původem z výbuchu. Naše technologie je vybavena HRD systémem, který je schopen případný výbuch zaznamenat  a potlačit tlakový ráz na minimum již v době svého vzniku. Riziko žhnutí uhlí a jeho zápalu, potažmo výbuchu, je minimalizováno aktivním sledováním hladiny CO v systému.

Celá technologie včetně pásových dopravníků je zastřešena, což nám umožňuje produkci za téměř konstantních podmínek v celoročním provozu a to má pozitivní vliv na plynulost výroby a kvalitu výsledného produktu. Pendulový mlýn kombinuje vysokou efektivitu mletí spolu se stabilitou procesu.

 

 

PROCES MLETÍ ČERNÉHO UHLÍ


Surové uhlí je naváženo na sklad do našeho závodu výhradně po železnici a je uskladněno v krytém skladě o kapacitě 5 tis. tun. Poté je uhlí pásovými dopravníky transportováno na stanici předemletí a následně je takto upravená frakce podrobena samotnému mletí a vysušování.

Proces mletí je kapacitně nastaven až do 40 t/h v závislosti na vstupním materiálu. Roční výrobní kapacita závodu je cca 180 kt/rok. Mleté uhlí je uloženo ve dvou silech o kapacitě 500 m3, což nám dává možnost distribuovat současně 2 druhy multiprachů. Ty jsou expedovány do železničních vagónů nebo do autocisteren.

Mleté černouhelné multiprachy jsou přepravovány v režimu ADR/RID vyjma antracitového prachu.

 


 

 

JAKOST – NEJVYŠŠÍ PRIORITA


Uhelný prach je kontinuálně podrobován kontrole kvality v procesu mletí a vysušování od vstupu surového uhlí až po jeho výstup, což zajišťuje vysokou míru kontroly kvality paliva. To nám umožňuje přizpůsobení parametrů procesu mletí v návaznosti na vstupní analýze. Tyto mezioperační kontroly jsou prováděny průběžně během výroby. Výsledné parametry při expedici  jsou stanovovány nezávislými akreditovanými laboratořemi a dodávány odběratelům dle jejich požadavků. Cílem kontroly kvality je maximální snaha o stabilitu výstupních parametrů, a tím i dosažení stability spalování uhelného prachu u našich zákazníků.