Černouhelný multiprach, naše palivo - vaše úspory

Coal Mill a.s.
je dceřinou
společností
METALIMEX a.s.

Produkty

Našim hlavním produktem je černouhelný multiprach, vysoce zušlechtěné jemnozrné palivo s vysokým aktivním povrchem.  

 

 

ČERNOUHELNÝ PRACH – VÝHODY

 

Vysoce jakostní černouhelný prach se schopností téct kombinuje přednosti konvenčních paliv pro fluidní spalování (plyn, ropné produkty) s ekonomickými výhodami černého uhlí, kde se úspory nákladů pohybují řádově v desítkách procent. 

 

Oproti hnědouhelným multiprachům se černouhelný prach vyznačuje lepšími kvalitativními parametry:

 

• vyznačuje se cca o 30 % vyšší výhřevností;

• má výrazně nižší obsah vody;

• nižší náklady na přepravu/skladování v důsledku nízkého obsahu vody a vyšší výhřevnosti;

• nižší emisní faktor jej staví do pozice leadera v množství spotřeby emisních povolenek;

• nižší obsah síry;

• nižší obsah prchavé hořlaviny – bezpečnější přeprava, manipulace a skladování;

• ve vztahu k výhřevnosti má nižší obsah popele;

• vysoká stabilita procesu hoření.

 

 

NABÍZENÉ MULTIPRACHY:


CARBOFUEL 1

CARBOFUEL 2

FOUNDRY CARBON
 


Stažení příloh:

CARBOFUEL 2

FOUNDRY CARBON

CARBOFUEL 1