Černouhelný multiprach, naše palivo - vaše úspory

Coal Mill a.s.
je dceřinou
společností
METALIMEX a.s.

Velká kapacita

Surové uhlí je naváženo na sklad do našeho závodu výhradně po železnici a je uskladněno v krytém skladě o kapacitě 5 tis. tun. Poté je uhlí pásovými dopravníky transportováno na stanici předemletí a následně je takto upravená frakce podrobena samotnému mletí a vysušování. Proces mletí je kapacitně nastaven až do 40 t/h v závislosti na vstupním materiálu. Roční výrobní kapacita závodu je cca 180 kt/rok. Mleté uhlí je uloženo ve dvou silech o kapacitě 500 m3 což nám dává možnost distribuovat současně 2 druhy multiprachů. Ty jsou expedovány do železničních vagónů nebo do autocisteren. Současně jsou mleté černo- uhelné multiprachy přepravovány v režimu ADR/RID vyjma antracitového prachu.